Afhangreglement

1. Binnen bevindt zich een bord met daarop aangegeven de banen en per baan de tijden, waarop gereserveerd kan worden. Ieder lid is in het bezit van een bondspas, met daarop naam, bondsnummer, speelsterkte en (verplicht) een pasfoto.
2. Reserveren gebeurt door het pasje op een bepaald of beschikbaar baannummer elektronisch af te hangen. Het systeem geeft de mogelijkheden aan.
3. Tenminste twéé leden dienen gelijkertijd af te hangen. Eén lid kan alsnog de dan gemaakte keuze via het systeem wissen.
4. De speeltijd bedraagt 45 minuten.
5. Men dient persoonlijk op het park aanwezig te zijn om te reserveren.
6. Men dient na reservering op het park aanwezig te blijven tot de aanvang van de speeltijd.
7. Is het aanbod van spelers groter dan de baancapaciteit toelaat (en zijn alle banen bezet), dan wordt indien er leden zijn die op dat moment willen spelen met vier personen op een baan gespeeld.
B. Indien op de banen enkels en dubbels worden gespeeld, dan worden eerst de banen met de enkels afgehangen.
9. Afhangen moet door de spelers zelf gebeuren. Af laten hangen door een ander is niet toegestaan (zie 2).
10. Het is verboden af te hangen voor een bepaalde baan en voor die tijd met anderen mee te spelen, of op een andere baan te gaan spelen. In de genoemde gevallen dient men erbij te hangen.
11. Doorhangen van pasjes is niet toegestaan. Indien op de eigen baan op de volgende tijd niet wordt afgehangen door anderen, dan kan men zelf doorspelen. De volgende spelers kunnen pas de daaropvolgende tijd afhangen.
12. Indien op het tijdstip dat men afhangt een aantal banen niet is bezet, is het niet mogelijk af te hangen op banen waar op dat moment wordt gespeeld.
13. Aanwijzingen, gegeven door het bestuur en de daartoe aangewezen personen, dienen onvoorwaardelijk te worden opgevolgd.
14. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet,beslist het bestuur, c.q. de daartoe aangewezen persoon.