| |

Algemene ledenvergadering januari 2023

Tijdens de vergadering is er een presentatie geweest m.b.t. de padelbanen. Zie hier de powerpoint:

 

Notulen vergadering:

Er zijn in totaal 6 afmeldingen geweest: Gerard S., Desiree J., Marc H., Willy L., Hans D. en Erik v. G.

Bij de ingang lag ’n intekenlijst waar alle aanwezigen hun naam en handtekening op hebben gezet, deze lijst hebben we nodig voor de evt. verdere ontwikkelingen voor Padel.

Adri heet iedereen van harte welkom. Wat ’n geweldige opkomst! Vorig jaar heeft het Bestuur ’n enquête gehouden bij alle leden om te polsen hoe hij of zij dacht over Padel. De uitslag van de enquête was als volgt: 16 % v.d. stemmen was tegen de plannen voor Padel, 18 % was neutraal en maar liefst 66 % was voor Padel. De Padelcommissie ( Peter v. D., André V., Dennis T. en Arjan v.d. W.(later vervangen door Joop de J.)) hadden al héél wat uren gespendeerd aan de voorbereiding, van o.a. het ontmantelen van baan 8 & 9. Dit was noodzakelijk om te kunnen beoordelen of de ondergrond überhaupt wel geschikt was voor de Padelbanen. Na de uitslag v.d. enquête moest er natuurlijk wel het e.e.a. worden uitgezocht, daar hebben de mannen zich volledig op gestort. Met als resultaat deze presentatie, die waarschijnlijk al ’n hoop vragen  zal beantwoorden. Adri geeft het woord aan Peter, maar eerst wordt er luid geapplaudisseerd voor de Padelcommissie voor hun inzet.

Ook Peter heet iedereen van harte welkom. Alle leden hebben via de mail de agenda ontvangen. Waarom Padel bij onze vereniging? Padel is de snelst groeiende sport in Nederland. Inmiddels zijn er al 450 Padelbanen in Nederland. Alle Padel verenigingen hebben ’n positief ledenaantal. Uit de enquête was duidelijk dat ook TVL geïnteresseerd  was voor Padel. De Padelcommissie heeft bij 4 padelbouwers offertes opgevraagd, daar kwam van drie grote- en één kleine padelbouwers ’n reactie op. Vervolgens zijn er twee banen ontmanteld, zodat de ondergrond kon worden gekeurd. De keuring is uitgevoerd door KIWA. Gelukkig was de ondergrond goedgekeurd op ’n aantal kleine putjes en deuken na. Deze oneffenheden worden door Rekré hersteld.  Dit scheelt al sowieso  € 50.000,-. Mochten leden zich afvragen of ze evt. aansprakelijk zijn, mocht het Padel ’n fiasco worden? Wat zéér onwaarschijnlijk is. Geen enkel individueel lid kan aansprakelijk worden gehouden! Dit is bevestigd door het Waarborgfonds. Uit de jaarcijfers van TVL blijkt wel dat onze vereniging ’n kerngezonde vereniging is! Dit in tegenstelling tot het bericht v.d. Gelderlander, waar dus totaal niets van klopte. TVL heeft ’n vermogen van € 150.000,-.                                                                                                                      

Op de beamer wordt ’n afbeelding getoond hoe de drie Padelbanen eruit komen te zien, mocht er vandaag idd positief voor Padel worden gestemd. Bij idd ’n positieve uitslag vandaag gaat het Bestuur verder met de banken in conclaaf. Op dit moment is er contact geweest bij vier verschillende banken: ING, SNS, RABO, ABNA en TRIODOS. ING en SNS hebben aangegeven dat ze geen lening verstrekken. ABNA zou ’n evt. lening een looptijd van 15 jaar hebben en de RABO bank ’n looptijd van 10 jaar. Stichting Waarborgfonds hanteert ook ’n looptijd van 15 jaar. Tijdens de enquête zijn de leden ook gevraagd of zij evt. geïnteresseerd waren in het aanschaffen van ’n certificaat à € 500,- / € 1.000,-. Hier komen we later in de presentatie op terug. In het financiële plaatje is hier ’n bedrag van € 20.000,- vermeld. Dit zou bij Stichting Waarborgfonds duidelijk aangeven dat de leden van TVL positief tegenover de investering staan van Padel. Dit is belangrijk voor de Borgstelling. Als er ’n lening meer dan € 100.000,- moet worden afgesloten (wat in deze het geval is) moet ook de Gemeente garant staan naast SWS.

Op de beamer wordt ’n overzicht getoond van de kosten voor de aanleg van drie Padelbanen.

Padelbanen € 206.000,-
Omgeving- & bouwvergunning € 10.000,-
Aanvraag borgstelling SWS € 2.000,-
Aanvraag borgstelling Gemeente € 1.000,- (waarschijnlijk n.v.t.(
Kosten aanvraag lening € 2.000,- (gem. 1%)
Mateco baan herstellen € 10.000,-
Onvoorziene post € 15.000,-
Totaal € 245.000,-   

 

Dekking

Lening € 200.000,-
Ledencertificaten € 10.000,-
BOSA subsidie € 45.000,-
Totaal € 255.000,-

 

De contributie zal gelijk blijven, ondanks het aanleggen v.d. Padelbanen. In het overzicht op de beamer van de padel opbrengsten, is de Padelcommissie ervan uit gegaan dat er 100 nieuwe leden in het eerste volle jaar bij komen. Volgens de KNLTB is dit veelte laag ingezet. Praktijk leert dat er min. 50 nieuwe leden per jaar per baan bij de huidige clubs met Padelbanen bij zijn gekomen.

Op de beamer wordt ’n overzicht getoond van de verwachten Padel opbrengsten.

Eerste volle jaar (2024)            

100 nieuwe leden à € 175,- contributie € 17.500,-
Verhuur banen estimate p/w 10 uur p/w à € 20,- bij 40 wk p/j  € 8.000,-
Baromzet + 10 % over € 60.000,-= € 6.000,- marge 50 % netto € 3.000,-
Totaal € 28.500.-

 

Tweede volle jaar (2025)             

150 nieuwe leden à € 175,- contributie € 26.500,-  
Verhuur banen estimate p/w 10 uur p/w à € 20,- bij 40 wk p/j  € 9.000,-
Baromzet + 10 % over € 60.000,-= € 6.000,- marge 50 % netto € 4.500,-
Totaal € 40.000.-

 

Derde volle jaar (2026)

250 nieuwe leden à € 175,- contributie € 45.000,-  
Verhuur banen estimate p/w 10 uur p/w à € 20,- bij 40 wk p/j  € 10.000,-
Baromzet + 10 % over € 60.000,-= € 6.000,- marge 50 % netto € 7.000,-
Totaal € 62.000.-

 

Opmerking

Indien in 2023 de Padelbanen operationeel zijn vanaf 1 juli, extra inkomen. 

50 nieuwe leden half jaar lidmaatschap € 4.500,-

Extra horeca inkomsten € 1.000,-

 Na drie jaar zou er € 130.000,- binnen kunnen worden gehaald.                  

 

Al in het begin werd even kort de ledencertificaten vernoemd. Hoe gaat dit in z’n werk. Leden kunnen ’n certificaat aanschaffen van € 500,- of € 1.000,- dit voor de duur van max. 10 jaar. Jaarlijks wordt er 3.25 % rente uitgekeerd. De certificaten krijgen ieder ’n nummer. Na 3 jaar worden er ook weer certificaten uitgeloot en uitgekeerd. De certificaten kunnen alleen door leden aangeschaft worden en zijn op naam gesteld. Meerdere certificaten aanschaffen mag uiteraard. Als leden daadwerkelijk certificaten aanschaffen geeft dat duidelijk aan dat de leden TVL steunen. TVL legt zelf € 20.000,- in.

Stappenplan invoering Padel

Januari: de locatie- / bouwvergunning / SWS borgstelling zullen worden aangevraagd. Het contract met Rekré Sport wordt getekend. Ze zullen starten met de Mateco vloerreparatie (weersafhankelijk temp.moet 10 gr. zijn).

Februari: bezwaarperiode vergunningen. 13 febr. publicatie van stukje over Padel bij TVL in Lindenholt Leeft (onze tennischool Simon Padel / buurtcoach Janneke V. en het Bestuur hebben gezamenlijk ’n stukje geschreven). Tevens zullen de bankonderhandelingen van start gaan.

Maart: eind maart is het einde v.d. bezwaarperiode. De buurt zou bezwaar kunnen maken over geluid- / parkeeroverlast. Geluidsoverlast verwachten we niet, daar de huizen meer dan 165 meter v.d. Padelbanen af liggen en de glaswanden krijgen ’n dikte van 12 mm., extra geluiddempend. In het verleden is TVL natuurlijk ook ’n grote vereniging geweest met bijna 900 leden. Er is nu bij het Mondial college ’n groot parkeerterrein gekomen, waar ook onze leden makkelijk zouden kunnen parkeren. In maart kan ook de BOSA subsidie worden aangevraagd.

April: zal Rekré Sport starten met de werkzaamheden (weersafhankelijk). Er zal ook rondom de Padelbanen het e.e.a. moeten gebeuren. Denk daarbij aan: reclame maken / marketing / sponsoring. Ons huidige terras sluit nu niet aan richting de Padelbanen. Er zal ’n mooie aansluiting moeten komen, zodat het terras één mooi geheel wordt. Via de KNLTB module kan er gereserveerd en  betaald worden voor evt. baanverhuur.

Mei: 21 mei kunnen we ’n stukje inleveren over ’n feestelijke opening van onze Padelbanen in het wijkblad Lindenholt Leeft.

Juni: 12 juni zal dit stukje worden gepubliceerd in Lindenholt Leeft en zullen we ’n feestelijke openingsweekend organiseren. Feestelijkheden moeten we nog uitwerken.                                                                                                      

Hoe staat het eigenlijk met de Padelbanen in onze omgeving? Mooiste voorbeeld is voor ons de vereniging TV Smash. ’n Jaar of 2 / 3  ging het erg slecht met TV Smash. Ze hebben toen in Padel geïnvesteerd en hebben inmiddels vijf Padelbanen en zelfs ’n ledenstop. In de Marie Curiestraat bij voormalig Vriens zijn alle indoor tennisbanen vervangen door Padelbanen. Bij de Oversteek liggen 3 Padelbanen, maar die moeten in 2025 weg (i.v.m. geluidsoverlast), omdat daar nu volop wordt gebouwd en dan de huizen te dicht bij de banen komen te liggen.  Zelfde probleem is bij TC de Linden / Goffertpark / WTC Weurt / LTV Hanenbergh / Tachys / TV Rapiditas / TV Avanti. Er gingen de geruchten dat de Universiteit 10 Padelbanen zou aanleggen, maar dat gaat dus niet door. TVL is dus in de omgeving van Nijmegen de enige vereniging die kan uitbreiden met Padel. Bedoeling is om te starten met drie dubbel banen en als het idd allemaal voorspoedig verloopt, kunnen er in de toekomst nog 3 banen bij worden geplaatst. Twee dubbel banen  en één singel baan, deze banen zouden dan op baan 10 worden geplaatst. Annelie S. vraagt of daar ’n afbeelding van is? Hoe dat er dan uit zou komen te zien? Deze foto wordt getoond op de beamer. Tevens komt er ’n vraag van Freek S. over de financiële positie van TVL na 2 jaar Corona en de gestegen energiekosten. Peter geeft het woord even aan Ria S. onze Penningmeester, ondanks dat er mindere tijd waren   qua omzet en de huidige stijging v.d. energierekening zijn we voldoende liquide. TVL heeft geen schulden. In principe zouden we € 35.000,- beschikbaar stellen voor Padel, maar door de gestegen energiekosten, uit voorzorg gereduceerd naar € 20.000,-. De stijgende energierekening gooit geen roet in het eten! Hans J. vraagt hoe het verhuur v.d. banen zal gaan. Bepaalde tijden kunnen de banen worden verhuurd via de KNLTBapp. Ook de betaling kan via de app, dus is zelf sturend. Tevens is de prijs per uur ( € 20,- ) laag, elders betaal je al gauw € 25,- / € 30,- per uur. Hans vraagt zich af hoe het zit met Padelen voor de eigen leden van TVL. Op daluren zullen de banen worden verhuurd, maar eigen leden gaan voor. Annelie S. vraagt of de Padelbanen ook verlicht zijn? Peter geeft aan dat op de vier hoeken op zes meter  led verlichting op de Padelbanen zal komen. Annelie vraagt of baan 10 ook meteen verlichting krijgt, maar dat gaat niet gebeuren. Marjorie B. vraagt of er ook competitie op de Padelbanen kan worden gespeeld? Peter geeft aan dat het idd competitiebanen zijn. Ronnie H. vraagt naar de BOSA subsidie? Peter geeft aan dat er nog € 72.000.000,- in de pot zit. Simon v.d. KNLTB heeft aangegeven dat € 40.000,- zeker gegarandeerd is en verwacht geen problemen met het Waarborgfonds. Tevens wordt er gevraagd naar extra onderhoudskosten? De padelbanen hebben in principe hetzelfde onderhoud als de tennisbanen nodig, alleen zullen de glazen wanden af en toe gezeemd moeten worden. Dick H. vraagt hoe het zit Bestuurstechnisch? Er zal ’n extra Bestuurslid moeten komen voor Padel. Alle leden kunnen met hun lidmaatschap gebruik maken van zowel Tennis als Padel. Gerrit F. geeft aan dat TVL ’n goede relatie met de buurt heeft en dat ook zeker belangrijk vindt om dat zo te houden! Gerrit spreekt zijn zorgen uit over geluids- / hinderoverlast als de vereniging idd weer ’n grote vereniging gaat worden. Reactie hierop: geluid gaat omhoog en de glaswanden die er komen zijn 12 mm dik (extra geluiddempend). Op pagina 4 hebben we al besproken, hoe parkeeroverlast kan worden opgelost (Mondial College). Marc R. geeft aan dat er meer actieve leden voor de bar zullen moeten komen? Hoe gaan we dit oplossen? Peter geeft aan dat er zeker nog het e.e.a. georganiseerd moet worden, maar met meer nieuwe leden moet dit gaan lukken. Paul M. vraagt: hoe zal de vereniging zonder Padel eruit komen te zien? Zoals al eerder vernoemd, het voorbeeld van TV Smash. Onze leden bestaat nu 60 % uit 50 +. Als er geen nieuwe aanwas zou komen dan is de verwachting dat TVL dood bloedt over vijf of zes jaar. Het is absolute noodzaak dat er nieuw leven komt binnen onze club. Richard v.d. B. speelt Padel bij de Oversteek, daar wordt Play Tonic gebruikt voor het reserveren en de betaling. Play Tonic is puur commercieel. Peter geeft aan dat hij uit betrouwbare bronnen heeft vernomen dat de KNLTBapp ook goed werkt. Hans geeft aan dat Padel niet zo zeer meer voor de doelgroep 18 – 55 jarige is, maar dat er steeds meer ouderen ook gaan Padellen. Freek S. vraagt of de contributie gelijk blijft voor Tennis in combi met Padel. Dit was al eerder in de vergadering aangegeven dat het idd één lidmaatschap is en gelijk blijft met de huidige contributie. Stefan geeft aan dat er zeker contact moet worden gezocht met het Mondial College. Hij kent de Decaan van het Mondial College en zal hier best ’n handje bij willen komen helpen. Het zou mooi zijn om de school op daluren te laten Padellen. Peter geeft aan dat er altijd contact is met het Mondial College, nu met tennissen. Ronnie H. geeft aan dat de drempel naar Padel lager ligt dan bij Tennis. Er volgen geen vragen meer uit de vergadering.

Adri neemt het stokje weer even over en bedankt Peter voor zijn zeer duidelijke presentatie. Er klinkt ’n luid applaus. Terug naar de orde v.d. dag. Adri geeft aan dat de stemming schriftelijk gaat gebeuren. Petra en Adri zullen alle leden voorzien van ’n stembiljet. Belangrijk dat hier naam en handtekening op komen te staan! ’n Steunend lid mag helaas volgens de huidige Statuten niet stemmen. Als alle stembiljetten zijn opgehaald zullen de stemmen onder toeziend oog van Gerrit Vegt in de bestuurskamer worden geteld. Alle aanwezigen krijgen ’n consumptie bon terwijl de stemmen worden geteld.

De uitslag van de stemming is als volgt:

-Er zijn 4 ongeldige stemmen, omdat daar helaas geen naam op staat.

– één stem tegen.

– één stem neutraal.

-en maar liefst 103 stemmen voor.

De uitslag is dus zéér duidelijk. De vergadering is voor Padel. Op de bar liggen nog ’n aantal brieven over de Certificaten. Voor wie wil, die kun je meenemen. Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen jullie die via de mail stellen. Adri bedankt iedereen voor zijn of haar komst.

Vergelijkbare berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *