Baanreglement

1. Leden van de tennisvereniging Lindenholt mogen gebruik maken van de tennisaccommodatie.
2. Tennissen is alleen toegestaan in passend tennistenue en op tennisschoenen, die geschikt zijn voor de ondergrond waarop wordt gespeeld.
3. Het spelen op de banen is, tenzij anders is aangegeven, in principe toegestaan van ’s morgens 09.00 uur tot ‘s avonds 23.00 uur.
4. Introducés zijn toegestaan; zie het gastencontributiereglement.
5. De banen 8, 9 en 10 zijn beschikbaar voor de recreanten, die vrij willen spelen. Voor de gewone lessen en trainingen wordt 1 baan beschikbaar gesteld.
6. De competitie- en selectiespelers maken voor de training gebruik van 2 banen gedurende 1,5 uur.
7. Tassen en rackets moeten worden neergezet op een niet hinderlijke plaats.
8. Een ieder dient zich te houden aan de algemeen geldende gedragsregels.
9. Het niet navolgen van de reglementen kan leiden tot een speelverbod en/of tot eventueel andere sancties, te bepalen door het bestuur.
10. Rijwielen en bromfietsen dienen in de rekken of op de daarvoor bestemde plaatsen te worden neergezet. Auto’s op de parkeerplaats.
11. Voor de basisschooljeugd is de laatst mogelijke afhangtijd 18.15 uur.
12. Jeugdleden zijn gerechtigd ’s avonds te spelen vanaf het kalenderjaar dat zij 12 jaar worden of middelbare scholier, echter niet op door-elkaar-speel-avonden en de avonden waarop de zomeravondcompetitie wordt gespeeld.
13. Mochten er problemen op en/of rond de banen voorkomen, waarín niet in dit reglement, of andere reglementen wordt voorzien, dan beslist het bestuur of andere aangewezen personen.