Belangrijke data: 5 januari en 20 februari 2018

Nieuwjaarsreceptie
Op vrijdagavond 5 januari van 19:00 tot 21:00 uur biedt het bestuur aan alle leden een nieuwjaarsreceptie aan.

Algemene Ledenvergadering
Op dinsdagavond 20 februari 2018 zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. Het tijdstip van aanvang volgt nog.

Reacties zijn gesloten.