Bericht van het Bestuur december 2019

Het jaar 2019 nadert zijn einde, velen kijken alweer vooruit naar wat 2020 ons gaat brengen. Voor onze club is 2019 een jaar geweest waarin veel is gebeurd. Een mooi jubileum, goed georganiseerde toernooien met veel gezelligheid en sportiviteit, maar ook veel verdriet om de leden die dit jaar overleden zijn. Een gemis wat in de komende feestdagen nog meer voelbaar zal zijn. We wensen iedereen daarbij veel sterkte en kracht toe.

We willen jullie nog informeren van de laatste gebeurtenissen, ontwikkelingen, etc. van onze club.

  • Sinterklaas

Op zondag 2 december is er voor de jongste jeugd een Sinterklaasochtend georganiseerd door House of Tennis, samen met Sanne en Joop. Er waren meer dan 15 aanmeldingen. Het was een koude maar zeer geslaagde dag met een bezoek van Pieten, waarbij een kleinigheid voor de deelnemers als geschenk niet ontbrak!

  • Jeugdactiviteiten

Voor het komend jaar gaat onze trainer Lody met een initiatief aan de slag om de jeugd meer bij onze club te betrekken. In samenwerking met de KNLTB starten we met het programma ‘Who’s next?’ We zullen jullie te zijner tijd  meer informatie verstrekken.

  • Rookzone

We zijn nog druk bezig om een geschikte rookzone in te richten. Dat wordt waarschijnlijk achter het clubhuis. We zullen zorgen voor een goed ingerichte en verlichte rookplek. We hopen dit voor of in januari te realiseren. Per 1 januari 2020 is dan de rest van het park rookvrij!

  • Bezoek wethouder Velthuis

Op 22 november heeft de wethouder van ‘Sport en sportaccomodaties’, Bert Velthuis een werkbezoek aan onze club gebracht. Hij was aangenaam verrast over het aantal Vutters en onze binding met de wijk, scholen en de buurtcoach. Als club hebben wij echter zeer duidelijk naar voren gebracht dat we niet bepaald tevreden zijn over de ondersteuning van de gemeente Nijmegen op het gebied van bijvoorbeeld vrijwilligersbeleid, subsidieverstrekking voor sociale initiatieven en vooral het onderhoud van het groen buiten ons park! We maken veel kosten, bijvoorbeeld om de banen bladvrij te houden, terwijl de gemeente bv. qua snoeiwerk, minimaal onderhoud pleegt.
Tot onze verrassing zijn we uitgenodigd bij de afdeling Stadsbeheer om hier op donderdag 19 december met elkaar in overleg te gaan. Wordt vervolgd.

  • Investeringen

Op 11 december is er een ledenvergadering geweest over de investeringen van de club op het gebied van LED-verlichting, dakvernieuwing en onderhoud van het dak. Een verslag van deze vergadering hebben jullie inmiddels ontvangen van de secretaris.
Het bestuur heeft inmiddels een conceptinvesteringsplan gemaakt om alle benodigde investeringen op korte en lange termijn in kaart te brengen. Dit op het gebied van onderhoud, vernieuwingen in het clubhuis, vervanging banen, etc. We verwachten de definitieve versie begin 2020 met jullie te kunnen delen en te bespreken!

  • Nieuwjaarsreceptie en tennis

Op 5 januari houden we vanaf 16.00 uur onze nieuwjaarsreceptie. Vanaf 12.00 uur kan er gezellig door elkaar gespeeld worden, onder het genot van een kop soep. Opgeven graag bij Petra.

We wensen alle leden mooie feestdagen en een goed 2020 toe!

Het bestuur van TV Lindenholt.
December 2019

Reacties zijn gesloten.