Bericht van het Bestuur oktober 2019

De zomer is nu echt voorbij, het weer was ons goedgezind, wat gunstig was voor ons Open toernooi, het veteranentoernooi en het invitatietoernooi. Drie geslaagde toernooien, waar veel leden aan meegewerkt en aan meegedaan hebben!

Wij willen als bestuur een aantal zaken met jullie delen en toelichten.

  • Rookvrij tennispark op 1 januari 2020

We hebben besloten om ons tennispark ‘rookvrij’ te maken. Dit doen we gefaseerd.

In 2020 mag er alleen nog gerookt worden in de zogenaamde ‘rookzone’. De rookzone zal zich achter het clubhuis bevinden. We zullen ervoor zorgen dat rokers droog kunnen roken!

  • Regels ‘door elkaar speelavond- en ochtend’

We hebben van een aantal leden het verzoek gekregen om als bestuur de regels nog eens te verwoorden. Deze zijn volgens ons duidelijk! Het is de bedoeling dat pasjes ‘gehusseld’ worden en bijelkaar gelegd worden. Het is niet de bedoeling dat telkens dezelfde spelers met en tegen elkaar spelen.

  • Inventarisatie vrijwilligersuren

Er is een inventarisatie gemaakt van de uren die onze vrijwilligers aan onze club besteden. Dit wordt nu verwerkt, de uitkomst hiervan wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Aan de hand hiervan kunnen we zien wie wat doet, maar ook wat er nodig is om onze club ‘draaiende‘ te houden.

  • Jeugdactiviteiten

Het bestuur heeft een verzoek bij House of Tennis neergelegd om voor 2020 met een voorstel te komen om onze jeugd meer aan onze club te binden. Dit door, naast het verzorgen van de lessen, ook andere activiteiten aan te bieden. We verwachten jullie hierover begin 2020 concreet te kunnen informeren.

  • Oriëntatie op led-verlichting

We hebben een aantal offertes aangevraagd en bekijken tevens de subsidiemogelijkheden. Daarnaast zullen we referenties opvragen bij andere tennisclubs m.b.t. hun ervaringen met bepaalde aanbieders. Uiteraard zullen wij jullie informeren m.b.t. de kosten, e.d. voordat er een definitieve beslissing genomen zal worden.

  • Jeu de Boules

We hebben twee jeu de boules banen. Er ligt een verzoek uit de wijk, van de ‘Broederij’, om bij ons, samen met een aantal van onze leden die interesse hebben, eens een ochtend of een middag samen te spelen. Als de datum of data bekend zijn, kan men zich inschrijven.

Met vriendelijke groet

Het Bestuur TVL
Oktober 2019

Reacties zijn gesloten.