Berichten van het Bestuur 30-3-2021

Beste Leden,

Hierbij weer nieuwe berichten van het bestuur.

 1. Avondklok naar 22:00 uur

Zoals jullie ongetwijfeld vernomen hebben, wordt de avondkloktijd verruimd naar 22:00 uur. Dat betekent dat vanaf 31 maart de banen beschikbaar zijn tot 21:50 uur. Daarna wordt de verlichting uitgeschakeld.

 1. Afhangregels

We merken dat er veel behoefte is om te tennissen bij onze leden. Als bestuur willen we dat er zoveel mogelijk leden kunnen tennissen, ook ’s avonds.
Belangrijk hierbij is dat de afhangregels goed nageleefd worden!
Voor de leden die hier nog moeite mee hebben: de onderstaande regels dienen strikt nageleefd te worden!!
Deze regels wijken wat af van de afhangregels zoals vermeld in het parkreglement. Dit in verband met de coronamaatregelen. Onderstaande regels zijn van kracht:

 • Alle leden zijn verplicht om via de KNLTB-app te reserveren.
 • Reserveren gebeurt door te reserveren op een beschikbaar baannummer en tijd .
 • Tenminste 2 leden dienen tegelijkertijd af te hangen. Bij het dubbelen zijn dit 4 leden!
 • De speeltijd bedraagt 60 minuten.
 • Het is verboden af te hangen voor een bepaalde baan/tijd en vóór die tijd met anderen mee te spelen, of op een andere baan te gaan spelen.
 • Het is verboden om met 4 spelers twee speeltijden achter elkaar af te hangen als enkelbaan en dan twee uur te dubbelen!!!!
 • Is de speeltijd voorbij en is de baan niet gereserveerd, kun je doorspelen.

Wees sportief en gun iedereen zijn speeltijd! We vertrouwen op jullie medewerking.

 1. Bestuurskandidaten

Zoals al eerder vermeld zijn er bestuurswisselingen. Maar we hebben goed nieuws! Na een goed gesprek met bijna het voltallige bestuur heeft dhr. Adri Veraart zich kandidaat gesteld als nieuwe voorzitter van onze vereniging.
Daarnaast weten jullie inmiddels dat dhr. Peter van Daelen zich beschikbaar heeft gesteld als vicevoorzitter. Op de Algemene ledenvergadering zullen de kandidaatstellingen geagendeerd worden ter goedkeuring.

 1. Voorjaarscompetitie

De KNLTB heeft besloten om de competitie verder uit te stellen tot begin juni (week 22); een volledige competitie is dan niet mogelijk maar een competitie met minder speeldagen kan dan nog wel worden georganiseerd.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur, 30 maart 2021

Reacties zijn gesloten.