|

Berichten van het Bestuur januari 2021

Beste Leden,
We hopen dat jullie het jaar 2021 in goede gezondheid gestart zijn. Weer een aantal mededelingen vanuit het bestuur.

1. Onderhoud van ons park
Frans van Hees is gestopt met het onderhoud van onze banen, hij heeft dit vele jaren op voortreffelijke wijze gedaan. Inmiddels hebben we Frans met een attentie bedankt. Frans blijft op de achtergrond nog betrokken bij het onderhoud.
Inmiddels hebben een aantal leden met elkaar het onderhoud van de banen op zich genomen! Fantastisch, er is een onderhoudsschema gemaakt, waardoor de lasten verdeeld zijn. Daarnaast zijn er een aantal leden die hand- en spandiensten verrichten.
Uiteraard zijn ook andere leden van harte welkom om mee te helpen. Geef je op bij een van de bestuursleden!
2. Recht van opstal
We hebben overlegd met de gemeente over het recht van opstal. Hoewel dit pas in 2025 afloopt, denken we er goed aan te doen om dit nu te verlengen, mede gezien de investeringen die we het afgelopen jaar gedaan hebben. De gemeente staat hiervoor open en tegen geringe kosten kunnen we het recht van opstal met 30 jaar verlengen! Dit biedt een stuk zekerheid voor onze club!
3. Betaling introducés
We hebben van de KNLTB een overzicht ontvangen van het aantal leden die met niet-leden getennist hebben. Dit zijn er 43! Op zich prima, als er ook betaald zou zijn. Helaas is dit bij vele leden niet het geval. We beseffen goed dat het clubhuis niet geopend was in de periode dat men nog mocht introduceren, we vinden het wel netjes als je dit meldt bij de penningmeester en dan € 5,– overmaakt op onze rekening. Heb je dus afgelopen jaar mensen geïntroduceerd, wees sportief, stuur een mail naar de penningmeester en betaal gewoon, dan hoeven we je er niet op aan te spreken, want de namen zijn bekend. Doe je club niet tekort. Alvast bedankt!
4. Samenstelling bestuur
Een deel van het bestuur zal aftreden, er zullen dadelijk slechts twee bestuursleden overblijven. De continuïteit van onze vereniging komt in gevaar als er zich geen nieuwe bestuursleden zich aanmelden! Dus…..
5. ALV
Binnenkort zullen we jullie berichten over de manier waarop de Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden.

Met vriendelijke groet
Het Bestuur, januari 2021

Vergelijkbare berichten