Bestuursleden gezocht

Beste leden van Tennisvereniging Lindenholt,

Nog 3 ½ maand te gaan en dan is het zo ver dat wij, Tennisvereniging
Lindenholt, geen Voorzitter en Vice-voorzitter meer hebben. Het Bestuur is
dan uitgedund naar slechts 3 personen.
Het goed besturen van een vereniging kan niet met 3 personen.

Meld je aan!!!

Wanneer wij een grotere groep vrijwilligers hebben, kunnen wij de vele
werkzaamheden verdelen. Vele handen maken tenslotte licht werk.

Hier nogmaals het rooster van aftreden voor 2018:
·         De voorzitter Thea de Vries
·         De vice-voorzitter Hans Aalders
·         Bestuurslid Gerard Lamers.

Bovengenoemde personen maken gebruik van de mogelijkheid af te treden en
zullen na de Algemene Ledenvergadering hun werkzaamheden als bestuursleden
beëindigen.

Vanwege het aftreden is Tennisvereniging Lindenholt dringend op zoek naar
minimaal 3 nieuwe bestuursleden.

Vacant op dit moment is ook een vrijwilliger technische commissie en een
vrijwilliger jeugdcommissie.

Voor informatie omtrent de werkzaamheden van de voorzitter en vicevoorzitter
kunt u met hen contact opnemen.
Thea is bereikbaar onder nummer 06-21835781 en Hans onder 06-50518090.

Laat ons niet in de steek, dus laat iets van je horen.

Met een vriendelijke tennisgroet,
Bestuur TV

Reacties zijn gesloten.