9 en 10 maart: niet parkeren bij TV Lindenholt

Op 9 en 10 maart worden de nieuwe lichtmasten bij TV Lindenholt bezorgd. Dat gaat met een grote vrachtwagen, die door de wijk moet manoeuvreren. Mensen die komen tennissen en met de auto zijn, kunnen het beste parkeren op de Park and Ride buiten de wijk. En dus niet parkeren op het parkeerterrein bij de tennisclub. Ook buiten de parkeevakken Lees meer →

Werkzaamheden aan banen en verlichting

Op de klussendag zijn de banen 1 t/m 3 niet bespeelbaar vanwege werkzaamheden ter voorbereiding voor het plaatsen van de nieuwe masten voor de LED-verlichting. Op 11 en 12 maart wordt een aanvang met het vervangen van de masten gemaakt. In verband met de veiligheid is het nog onduidelijk of er op deze dagen overdag getennist kan worden! Voor zover Lees meer →

Klussendag 2020

Link

Klussendag 2020

Op zaterdag 7 maart 2020 is de jaarlijkse klussendag bij TV Lindenholt. Alle leden worden uitgenodigd om aan deze activiteit mee te doen. ‘s Morgens wordt er gewerkt van 10:00 tot 13:00, ‘s middags van 13:00 tot 16:00 uur. In verband met de inkoop voor de lunch graag even inschrijven voor de morgen of de middag of voor allebei.

Inschrijven bij onze secretaris Petra: secretaris@tvlindenholt.nl

Ook liggen er inschrijfformuliertjes in het clubhuis. Graag in de binnenbrievenbus doen.

Op zaterdag 14 maart: 1e TV Lindenholt Open Eendagstoernooi

Afbeelding

Beste Tennisvrienden,

Dit jaar gaan wij op zaterdag 14 maart van start met het 1e T.V. Lindenholt open Eendagstoenooi! Wij zouden het superleuk vinden als jij ook meedoet, en het kost je maar 1 dag!

Een dag vol gezelligheid, soepje, hapjes, eten en leuke (oud-Hollandse) spellen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een lekker potje sjoelen, je reactiesnelheid testen met de stokkenvanger of jezelf op spanning brengen met de zenuwspiraal?

Wij hebben er zin in en hopen jullie allemaal te zien op het 1e T.V. Lindenholt Open Eendagstoernooi.

Je kunt je inschrijven t/m 07 maart via onderstaande link
https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/tournament?id=89D17887-AE7B-4FD2-A97B-3BFD034F3316

Met sportieve groet,

Dennis, Arjan, Mark, Belinda en Sharon

Overlijden Annie Kempen

Deze week ontvingen wij het droevige bericht dat Annie Kempen, de vrouw van ons tennislid Chris Kempen, is overleden. Wij wensen Chris, zijn familie en dierbaren veel sterkte toe de komende tijd. De crematieplechtigheid wordt gehouden op dinsdag 18 februari om 13.00 uur in de aula van crematorium Waalstede, Staddijk 130 te Nijmegen. Het bestuur van TV Lindenholt

Agenda Algemene Ledenvergadering

Terzijde

Agenda Algemene Ledenvergadering

De ALV wordt gehouden op donderdag 27 februari in ons clubhuis.
Aanvang 19:30 uur.

 1. Opening door de Voorzitter.
 2. Concept notulen ALV 26-2-2019.
 3. Mededelingen/stand van zaken/verslag secretariaat & ingekomen stukken.
 4. Vaststellen agenda.
 5. Financieel jaarverslag & begroting 2020.
 6. Verslag Kascommissie.
 7. Samenstelling Kascommissie.
 8. Verlenen decharge aan de Penningmeester.
 9. – Investeringsplan
  – Vaststellen contributie 2021.
 10. Samenvatting inventarisatie vrijwilligersuren
 11. Rooster van aftreden van Bestuursleden:
  – Voorzitter: 1-3-2022
  – Vice-voorzitter: 1-3-2021
  – Secretaris: 1-3-2021
  – Penningmeester: 1-3-2022
  – Voorzitter TC: vacature
  – Voorzitter JC: 1-3-2021
  – Functionaris Privacybeheer: vacature
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.

Bericht van het Bestuur december 2019

Het jaar 2019 nadert zijn einde, velen kijken alweer vooruit naar wat 2020 ons gaat brengen. Voor onze club is 2019 een jaar geweest waarin veel is gebeurd. Een mooi jubileum, goed georganiseerde toernooien met veel gezelligheid en sportiviteit, maar ook veel verdriet om de leden die dit jaar overleden zijn. Een gemis wat in de komende feestdagen nog meer Lees meer →

Uitnodiging ledenvergadering

Citaat

Graag nodigen wij alle leden uit voor een Algemene Ledenvergadering op
woensdag 11 december om 19.30 uur in ons clubhuis.

Het Bestuur wil een aantal investeringen doen die de € 5.000,- grens te boven gaan.
Het gaat over:

 • LED-verlichting van de banen
 • vervanging toplaag dak
 • vervanging boeiboorden clubhuis

Agenda

1. Opening
2. Toelichting offertes LED-verlichting
3. Toelichting offertes toplaag dak
4. Toelichting boeiboorden clubhuis
5. Stemming over de investeringen
6. Sluiting

Het Bestuur