Contributie

De door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie bedraagt voor het lopende verenigingsjaar:

 • € 60 voor een Tenniskid (juniorlid t/m 11 jaar);
 • € 95 voor een Juniorlid van 12 t/m 16 jaar;
 • € 100 voor een Jongvolwassene (seniorlid van 17 t/m 22 jaar;
 • € 180 voor een seniorlid van 23 jaar en ouder.
  Seniorleden kunnen ervoor kiezen om na het eerste verenigingsjaar de contributie te laten innen in twee termijnen. U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier.
 • € 95,- voor winterleden; het winterlidmaatschap loopt van 1 oktober in het ene jaar tot en met 31 maart van het volgende jaar.
 • € 17,50 voor niet-actieve leden (steunleden).
 • Het is mogelijk om iemand die geen lid is van TV Lindenholt als introducé mee te laten spelen, dat kost € 5,00. De penningmeester stuurt u een betaalverzoek.

Juniorleden, tennislessen en korting

Wie bij TV Lindenholt tennislessen wil volgen, moet lid zijn/worden van onze vereniging. Door het lidmaatschap van TV Lindenholt krijgt het jeugdlid toegang tot toernooien en competities die worden georganiseerd in het kader van de tennisbond KNLTB.
Voor het resterende deel van het jaar, waarin een junior lid is geworden van TV Lindenholt, is geen contributie verschuldigd. Wel moet hij/zij de volgende bedragen betalen:

 • het eenmalige inschrijfgeld van € 10;
 • de bondsbijdrage voor dat jaar, momenteel is dat € 20,-.

 

Kortingsregelingen

Zoals hierboven vermeld kunnen seniorleden de contributie betalen in één of twee termijnen. Daarnaast bestaan er de volgende kortingsregelingen:

In de gemeente Nijmegen bestaan regelingen waarmee de contributie grotendeels of geheel wordt betaald voor mensen die de contributie zelf niet goed kunnen betalen. Deze regelingen zijn:

 • Voor jongeren onder 18 jaar: Stichting Leergeld
 • Voor personen vanaf 18 jaar: Meedoen-regeling

De contributiebetaling voor nieuwe leden verloopt uitsluitend via een incassomachtiging.

Inschrijfgeld

Nieuwe leden betalen eenmalig een inschrijfgeld. Dat bedraagt:

 • € 10,- voor leden tot 17 jaar;
 • € 15,- voor leden van 17 jaar en ouder.