Kortingsregelingen

Seniorleden kunnen ervoor kiezen dat de contributie in één of twee termijnen wordt geïnd. Nieuwe leden kunnen dit aangeven op het inschrijfformulier. Bestaande leden kunnen dit vóór het begin van het nieuwe lidmaatschapsjaar (vóór 1 december) doorgeven aan de ledenadministrateur. Zij moeten dan wel een machtiging afgeven of hebben afgegeven voor het automatisch innen van de contributie.

Daarnaast bestaan er enkele kortingsregelingen:

In de gemeente Nijmegen bestaan regelingen waarmee de contributie grotendeels of geheel wordt betaald voor mensen die de contributie zelf niet goed kunnen betalen. Deze regelingen zijn:

 • Voor jongeren onder 18 jaar: Stichting Leergeld
 • Voor personen vanaf 18 jaar: Meedoen-regeling

Stichting Leergeld

Alle informatie vindt u op www.leergeldnijmegen.nl

Een gedeelte van de informatie van die site vindt u hieronder:

Voor wie:

 • Het gezin of huishouden moet woonachtig zijn in de gemeente Nijmegen.
 • De kinderen zijn in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.
 • Het inkomen van het gezin of het huishouden is ten hoogste 120-130% van de voor het huishoudtype van toepassing zijnde bijstandsnorm.

Hoe aanvragen:

 • Door het invullen van het formulier van de website www.leergeldnijmegen.nl
 • Per e-mail via e-mailadres: info@leergeldnijmegen.nl
 • Door het insturen van de antwoordkaart uit de folder van de Stichting Leergeld.
 • Tijdens het telefonische spreekuur van de Stichting Leergeld op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 10.00 – 12.00 uur, via telefoonnummer: 024 – 323 76 44.

Wat wordt vergoed:

 • Voor sportactiviteiten en evt. bijbehorende sportkleding geldt een vergoeding van maximaal € 225,00 per kind per kalenderjaar.
 • Er wordt geen geld rechtstreeks aan de aanvrager betaald. De club, vereniging of organisatie ontvangt het geld.

Meedoen-regeling

Voor inwoners van de gemeente Nijmegen geldt de Meedoen-regeling. Alle informatie vindt u op www.nijmegen.nl/meedoen

Een kort uittreksel:

Voor wie:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent geen student.
 • U levert het aanvraagformulier voor 1 juli 2017 in bij de gemeente.
 • U start uw activiteit of cursus vóór 1 oktober 2017.
 • Uw inkomen (en het inkomen van uw partner) was in augustus 2016 niet hoger dan de voor u geldende inkomensgrens.
Categorie Vanaf 18 jaar tot uw pensioenleeftijd  Vanaf uw pensioenleeftijd  Indicatie Zorg met verblijf (vanaf 18 jaar)
Alleenstaande € 1.045,- € 1.150,- € 365,-
Alleenstaande ouder € 1.345,- € 1.445,- € 495,-
Gehuwden/samenwonenden € 1.495,- € 1.580,- € 590,-

Hoe aanvragen:

Print het aanvraagformulier.

Geef het ingevulde formulier af bij de stadswinkel of stuur het op naar:

Bureau Inkomensondersteuning
Postbus 1065
6501 BB Nijmegen

Na uw aanvraag
De gemeente stuurt u zo snel mogelijk een brief met het besluit op. Als uw aanvraag is goedgekeurd, kunt u met die brief naar een van de deelnemende organisaties gaan om u aan te melden. Neem ook uw paspoort of identiteitskaart mee. Let op: u moet de originele brief met het besluit inleveren bij de organisatie van uw keuze, anders schrijft de organisatie u niet in. Maak eventueel voor uw eigen administratie een kopie van het besluit.

Na uw aanmelding betaalt de gemeente het geld voor uw gekozen activiteit of cursus rechtstreeks aan de organisatie. U hoeft hier niets voor te doen. U heeft maximaal € 150,- om te besteden: kiest u voor een goedkopere activiteit (onder de € 150,-), dan vervalt de rest van het bedrag. Kiest u voor een duurdere activiteit, dan betaalt u zelf het verschil bij, rechtstreeks aan de organisatie. Als u uw cursus niet afmaakt of het tegoed niet opmaakt, krijgt u géén geld terug.

Wat wordt vergoed:

Met de Meedoen-regeling geeft de gemeente Nijmegen mensen met een laag inkomen maximaal € 150,- om te sporten, een cursus te volgen of een culturele activiteit te doen.