Gastencontributiereglement

1. Een lid mag één niet-lid als gast op ons tennispark uitnodigen. Dit gebeurt door de aankoop van een zg. ‘gastenkaart’ aan de bar. Deze kaart is die gehele dag geldig; ermee afhangen is toegestaan als de baancapaciteit het toelaat en met uitzondering van door-elkaar-speel-avonden en tijdens andere activiteiten.
2. Ieder lid mag maximaal vijf maal per jaar een niet-lid uitnodigen. Dit mag alleen met geldige gastenkaart. Men dient, in verband met eventuele afwezigheid van de bardienst/beheerder, vooraf een gastenkaart te kopen.
3. Afwijkingen van dit reglement zijn alleen toegestaan na fiattering van het bestuur c.q. de voorzitter van de beheerscommissie.