Ledenadministratie

Inschrijfprocedure voor nieuwe leden

Allereerst enige kenmerken van TV Lindenholt: onze vereniging beschikt over 10 kunstgrasbanen (7 voorzien van verlichting). Er kan dus het gehele jaar door in de buitenlucht worden gespeeld.

Onze vereniging is aangesloten bij de K.N.L.T.B. en organiseert onder andere door-elkaar-speelavonden, prestatieve en recreatieve toernooien, neemt deel aan de diverse competities, verzorgt lessen en trainingen, organiseert de clubkampioenschappen enzovoorts. Het is voorts goed toeven in ons clubgebouw voor het maken van een praatje, het even bijkomen van ’n inspannende partij en/of het nuttigen van een drankje. De vele vrijwilligers binnen onze vereniging staan u graag ten dienste!
De door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie bedraagt in het huidige seizoen:

 • € 55 voor een juniorlid t/m 11 jaar;
 • € 90 voor een juniorlid van 12 t/m 16 jaar;
 • € 95 voor student/scholier die bij aanmelding een geldige collegekaart of studiepas van zijn/haar dagopleiding overlegt;
 • € 175 voor een seniorlid (zij die op 1 januari van het lopende verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt).
 • € 95 voor winterleden; het winterlidmaatschap loopt van 1 oktober in het ene jaar tot en met 31 maart in het volgende jaar;
 • € 17,50 voor niet-actieve leden (steunleden).
 • Het is mogelijk om iemand als introducé mee te laten spelen, dat kost € 5,00.

Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt voor juniorleden € 10,- per jaar en voor studenten en seniorleden € 15,-.

Juniorleden, tennislessen en korting

Wie bij TV Lindenholt tennislessen wil volgen, moet lid zijn/worden van onze vereniging. Door het lidmaatschap van TV Lindenholt krijgt het jeugdlid toegang tot toernooien en competities die worden georganiseerd in het kader van de tennisbond KNLTB.
Voor het resterende deel van het jaar, waarin een junior lid is geworden van TV Lindenholt, is geen contributie verschuldigd. Wel moet hij/zij de volgende bedragen betalen:

 • het eenmalige inschrijfgeld van € 10;
 • de bondsbijdrage voor dat jaar (in 2019 is dat € 17,50).

De contributiebetaling voor nieuwe leden verloopt uitsluitend via een incassomachtiging.

Hoe nu verder te handelen voor het verkrijgen van het lidmaatschap van TV Lindenholt?

Inschrijven kan op verschillende manieren:

 1. Via het online inschrijfformulier. Daarvoor klikt u hier. Dit formulier komt rechtstreeks bij de ledenadministrateur terecht.
 2. Door een inschrijfformulier in pdf-vorm te downloaden, te printen en in te vullen. Dit formulier vindt u hier. Het ingevulde formulier a.u.b. scannen en e-mailen naar ledenadministrateur@tvlindenholt.nl
 3. In het clubhuis is een rekje met formulieren. Daar vindt u ook het inschrijfformulier. Dit inschrijfformulier dient u volledig ingevuld, samen met een recente pasfoto op te sturen naar:

T.V. Lindenholt Ledenadministratie
Paul Simonis
Kronenburgersingel 245
6511 AS NIJMEGEN
of te deponeren in de brievenbus in ons clubgebouw aan de Wellenkamp 11-50 te Nijmegen. Ook kunt u het formulier aan de bar in het clubhuis afgeven.

Na ontvangst van uw formulier worden uw gegevens verwerkt in ons clubbestand en in het bestand van de tennisbond KNLTB. Wij zullen daarna zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Beëindigen lidmaatschap

Afmelden van het lidmaatschap moet vóór 1 december van het lopende tennisjaar schriftelijk of via e-mail bij de ledenadministratie.

TV Lindenholt Ledenadministratie
Paul Simonis
Kronenburgersingel 245
6511 AS NIJMEGEN
ledenadministrateur@tvlindenholt.nl