Machtiging voor Incasso

TV Lindenholt
Ik ben lid van TV Lindenholt en ik machtig de penningmeester om de contributie voortaan te innen via een automatische incasso.

Ik heb het recht om op deze beslissing terug te komen door het afgeschreven bedrag binnen 8 weken te storneren.

Ook kan ik deze machtiging te allen tijde intrekken door een e-mail met die beslissing te sturen naar ledenadministrateur@tvlindenholt.nl.

Seniorleden zijn leden van 17 jaar of ouder, maar geen studenten. Seniorleden kunnen kiezen voor betaling in 1 of 2 termijnen.