Nieuwsbrief mei 2019

Beste Tennisleden,

De Voorjaarscompetitie en de Vutterscompetitie zijn in volle gang. Komende weken start daarnaast ook nog de Zomeravondcompetitie. Het park ligt er goed bij, de wedstrijden zijn leuk om te zien en van een goed niveau, dus alle reden om onze teams aan te moedigen!

Daarnaast biedt onze cateraar (Ronald en Anita) op zaterdag heerlijke gerechten aan, voor een zacht prijsje!

De voorjaarscompetitie wordt op 1 juni afgesloten met een barbecue, verzorgd door de cateraar, samen met het Herenteam 1. Je kunt je daarvoor opgeven bij Maikel!

Voor wat betreft het onderhoud van de banen moet er nog wel wat gebeuren! Er moet veel zand op de banen verwerkt worden, dat is besteld, echter er is een lange levertijd. We houden jullie op de hoogte.

De voorbereidingen voor ons 40-jarig jubileum zijn in volle gang en wordt gevierd op 22 juni! Noteer de datum vast in jullie agenda. Het programma is al te zien op het evenementenbord bij de club. Komende week ontvangen jullie een uitnodiging, met daarbij het programma.

Ook de wijk Wellenkamp wordt daarbij betrokken en uitgenodigd. Leuk als je erbij bent, opgeven kan bij Petra Aalders.

Wil je een steentje bijdragen, door bv. een uurtje bij een activiteit te staan, wat lekkers voor bij de koffie te maken of op een andere manier, geef je op bij Petra!

Ook voor het Open toernooi zijn de eerste voorbereidingen getroffen. Een aantal leden heeft zich al aangeboden om de wedstrijdtafel mede te bemensen, echter we hebben nog wel wat vrijwilligers nodig om alles in goede banen te leiden. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de…..bardiensten. We kunnen niet zonder jullie!

Voor al die vrijwilligers die meehelpen bij onderhoud, bardienst, etc. alvast weer heel erg bedankt!

Verder vinden er de komende weken gesprekken plaats met de gemeente Nijmegen. We zijn in gesprek met de Buurtcoach om te bekijken hoe we elkaar kunnen versterken. Daarnaast ligt er een uitnodiging van de burgemeester om te komen praten over ‘zelfregulering in sportkantines’ en de handhaving van de drank- en horecawet. De voorzitter gaat hier naar toe.

Met sportieve groet,

Namens het bestuur

Theo van Kempen
Voorzitter

Reacties zijn gesloten.