Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

April 2019

Regelmatig zal het bestuur de leden informeren over de zaken die spelen op onze tennisclub. We zullen dit via de nieuwsbrief doen.

We merken dat het nieuwe seizoen aan het opstarten is! De klussendag is inmiddels achter de rug, velen hebben meegeholpen om het park weer een mooi aanzicht te geven.

Maar we zijn nog niet klaar. Het pad tussen de banen 1,2,3 en 8, 9 en 10 zal binnenkort door onze hovenier worden opgeknapt. Tegels e.d. liggen schots en scheef, dit kan tot gevaarlijke situaties leiden, dit willen we voorkomen.

Op woensdag 27 maart hebben Ronnie, Frans en Joop zich de hele dag ingezet om de drainage van de banen 1-7 te verbeteren, dit met professionele apparatuur. Fantastisch dat vrijwilligers hun vrije dag besteden voor deze werkzaamheden! Op 9 april vindt er verdere onderhoud plaats.

De competitie staat voor de deur. We hopen dat vele leden onze teams komen aanmoedigen. Het eerste herenteam heeft een geweldige teamtraining verzorgd op zaterdag 30 maart. Iedereen was erg enthousiast, grote klasse!!

Voor de innerlijke mens is tijdens de competitie op zaterdag ook gezorgd, cateraar Ronald Gerrits zal voor de broodjes, etc. zorgen. Dat tegen, naar ons idee, redelijke prijzen met een goede kwaliteit. We wensen onze competitiespelers dan ook een mooie sportieve tijd toe.

Inmiddels zijn er na de ALV al weer twee bestuursvergaderingen geweest. We hebben, zoals op de ALV is besloten, het introductiebedrag verhoogd naar € 5,–.

Daarnaast zijn we in gesprek gegaan met de Buurtcoach om de samenwerking met de gemeente en de buurt op termijn te verstevigen. Verder hebben we de samenwerking met House of Tennis besproken en bekeken hoe we activiteiten voor de jeugd kunnen opzetten. Wordt vervolgd.

Helaas gaat onze hoofdtrainer Lody ons verlaten, hij krijgt de kans om bij een andere vereniging hoofdtrainer te worden. Lody zal nog wel wat lessen voor ons verzorgen. Lody in ieder geval bedankt voor de fijne lessen en jouw inzet tot nu toe. Veel succes bij je nieuwe vereniging.

De zomertrainingen worden, naast Lody en Michael, mede verzorgd door Lonneke en Thomas. We wensen hen veel succes en hopen dat ze zich thuis voelen op onze club!

Het Bestuur is bezig om een vrijwilligersbeleid op te gaan zetten. We hebben daarvoor een workshop gevolgd, verzorgd door het NOC/NSF. In ieder geval gaan we met elke nieuwe vrijwilliger in gesprek om te bezien wat iemand wil, kan en hoeveel tijd hij of zij heeft.

Als vereniging zijn we bezig om al onze vrijwilligersklussen in kaart te brengen, zodat we een ‘goede match’ met elkaar hebben.

Nog een oproep:

Op 22 juni is ons 40-jarig jubileumfeest, wie wil helpen met de organisatie?

Hetzelfde geldt voor ons ‘Open Lindenholt Toernooi’, eind juli. We hebben hiervoor nog niemand! Het zou zonde zijn als dit niet door zou kunnen gaan!!

Ook vrijwilligers voor de bar kunnen we goed gebruiken, voor de competitie komen we nog mensen tekort.

Meld je aan bij ons!

Met sportieve groet,

Namens het bestuur,
Theo van Kempen
Voorzitter