Parkreglement

Tennispark

Artikel 1

Het tennispark van de tennisvereniging Lindenholt ligt aan De Wellenkamp 1150 in Nijmegen.
Telefoonnummer: 024-3783783.
Website: tvlindenholt.nl
Het park bestaat uit 10 kunstgrasbanen, waarvan 7 banen zijn voorzien van verlichting.
Het tennispark is toegankelijk voor leden in het bezit van een geldig KNLTB-pas.

Clubhuis

Artikel 2

Het clubhuis/de bar is alleen op doordeweekse dagen in principe geopend vanaf 18.30 – 00.00 uur.
Andere openingstijden zijn afhankelijk van geplande activiteiten.
Het afrekenen van consumpties e.d. is alleen mogelijk via de pinpasautomaat.
Toiletten, afhangbord en AED zijn 24/7 bereikbaar via de zijdeur van het clubhuis voor leden met een geldige KNLTB-pas.
Rijwielen en bromfietsen dienen in de rekken of op de daarvoor bestemde plaatsen te worden neergezet. Auto’s op de parkeerplaats.

Afhangregels

Artikel 3

 1. Alle leden zijn verplicht van het elektronische afhangsysteem gebruik te maken.
 2. Reserveren gebeurt door het geldige bondspasje op een bepaald of beschikbaar baannummer elektronisch af te hangen.
 3. Tenminste 2 leden dienen tegelijkertijd af te hangen. Een lid kan alsnog de dan gemaakte keuze via het systeem wissen.
 4. De speeltijd bedraagt 45 minuten.
 5. Men dient persoonlijk op het park aanwezig te zijn om te reserveren en aanwezig te blijven tot de aanvang van de speeltijd.
 6. Indien er op de banen enkels en dubbels worden gespeeld, dan dienen eerst de banen met de enkels afgehangen te worden.
 7. Het is verboden af te hangen voor een bepaalde baan en voor die tijd met anderen mee te spelen, of op een andere baan te gaan spelen.
 8. Indien op het tijdstip dat men afhangt een aantal banen niet is bezet, is het niet mogelijk af te hangen op banen waarop op dat moment wordt gespeeld.

Gebruik van de banen bij sneeuw en regen

Artikel 4

 1. Indien de banen bevroren zijn, of wanneer er sneeuw of water op de banen ligt, kan er niet getennist worden. Tevens is het niet de bedoeling dat er sneeuw- of regenwater van de banen afgehaald wordt. Hierdoor wordt er teveel zand verplaatst wat weer slecht is voor de banen.
 2. Indien niet duidelijk is of er op de banen gespeeld mag worden, bepaalt het bestuur of er gespeeld kan worden en wordt dat op de site gepubliceerd en eventueel per mail aan de leden meegedeeld.

 

Gebruik van de banen

Artikel 5

 1. Tennissen is alleen toegestaan in passend tennis tenue en op tennisschoenen.
 2. Het spelen op de banen is, tenzij aangegeven, in principe toegestaan van ’s morgens 08.00 tot ’s avonds 23.00 uur
 3. Introducés zijn toegestaan; zie artikel 8: Gasten/Introducés.
 4. Tijdens de competitie- en toernooidagen blijven de banen 8, 9 en 10 beschikbaar voor leden die niet hier aan meedoen, tenzij het bestuur anders beslist.
 5. Het bestuur beslist op welke banen en wanneer lessen en trainingen worden gehouden.
 6. Een ieder dient zich te houden aan de algemeen geldende gedragsregels.
 7. Voor de basisschooljeugd is de laatst mogelijke afhangtijd 18:15 uur.
 8. Juniorleden vanaf 12 jaar zijn gerechtigd ’s avonds te spelen m.u.v. Door-elkaar-speelavonden en de avonden waarop de voorjaarscompetitie, najaarscompetitie en de zomeravondcompetitie wordt gespeeld.

 

Baanverlichting

Artikel 6

 1. De verlichting kan worden ontstoken, zodra dit door de daartoe aangewezen personen noodzakelijk wordt geacht
 2. De baanverlichting kan worden ingeschakeld bij bezetting van minimaal één baan en wordt op z’n laatst uitgeschakeld om 23:00 of wanneer er geen spelers meer op de banen zijn.
 3. Als de baanverlichting wordt gedoofd, moet minimaal 20 minuten worden gewacht voordat die weer kan worden ontstoken

 

Gasten/Introducés

Artikel 7

 1. Een lid mag een niet-lid als gast/introducé uitnodigen op ons park door de aankoop (momenteel € 5,00) van een “gastenkaart” aan de bar. De gastenkaart is geldig voor de hele dag en moet aan het einde van de dag ingeleverd worden bij de bar.
 2. Met de gastenkaart kan worden afgeschreven.
 3. Een niet-lid mag maximaal vijf maal per jaar door een lid uitgenodigd worden om met een geldige gastenkaart te spelen.

 

Trainingen

Artikel 8

Het bestuur stelt de leden van tennisvereniging Lindenholt in staat om tennislessen of trainingen te volgen van een gediplomeerd tennisleraar. Het volgen van de lessen c.q. trainingen is zowel in de winter als in de zomer mogelijk.
Meer informatie hierover kunt u vinden in de nieuwsbrieven en op onze website.

Competities

Artikel 9

De vereniging biedt in samenwerking met de KNLTB de mogelijkheid om aan de landelijke of aan de districtcompetitie deel te nemen. Voor verdere gegevens aan welke specifieke competities wordt deelgenomen verwijzen we naar onze website.
Via diverse mailingen wordt u op de hoogte gehouden over de mogelijkheden tot inschrijving van deze competities.
Leden, die na afloop van het seizoen voor een andere vereniging competitie willen gaan spelen, dienen dit voor 1 november mede te delen aan de VCL van onze club.

Vaste Activiteiten

Artikel 10

 1. Door-elkaar-speel-avond (senioren), elke dinsdag vanaf 19:00 uur, behalve tijdens toernooien.
 2. Door-elkaar-speel-ochtend (senioren), elke dinsdag van 9:00 tot 12:00 uur.
 3. Door-elkaar-speel-ochtenden (vutters) op maandag, woensdag en vrijdag vanaf 8:30 uur.
 4. Voor andere activiteiten, die door de club of leden van de club worden georganiseerd, verwijzen we u naar de activiteitenkalender op de website.

Algemeen

Artikel 11

In alle gevallen waarin dit Parkreglement niet voorziet, beslist het bestuur of de door het bestuur benoemde personen.