Bericht van het Bestuur

Citeren

Beste Leden,

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen, zoals die gisteren zijn aangekondigd, willen wij jullie het volgende mededelen.

 • Competities
  Alle vormen van competities zijn met onmiddellijke ingang stopgezet.
 • Vrij tennissen
  Vrij tennissen is toegestaan. Er kan, met in acht neming van de voorschriften, ook gedubbeld worden!
  Bericht KNLTB:
  “Dubbelen bij tennis kan, mits er bewust altijd 1.5 meter afstand wordt  gehouden, op de baan. Dit is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1,5 meter afstand, en is daarmee in afstemming met NOC*NSF en het ministerie van VWS. Geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan. Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee.”

  Het is de bedoeling dat je na het tennissen niet blijft ‘hangen’, geen drank e.d. meeneemt en na afloop gaat nuttigen! De maatregel is namelijk bedoeld om het ‘sociale verkeer en de contacten’ zoveel mogelijk te beperken! Dus: Na het tennissen het park direct verlaten!

 • Kleedkamers en douches
  Kleedkamers en douches zijn niet meer toegankelijk, er kan hiervan geen gebruik meer gemaakt worden. Toiletten zijn wel toegankelijk.
 • Afhangen
  Vanaf maandag 19 oktober moet er weer via de KNLTB ClubApp afgehangen worden. We doen dit om drukte bij het ‘afhangbord’ en bij de toiletten te vermijden.

  We hanteren de volgende regels:

 • De speeltijden zijn nu geen 45 minuten, maar 60 minuten! Dit op verzoek van vele leden en gezien de ervaringen hiermee bij o.a. Tachys.
 • Je mag tweemaal per dag afhangen, waarvan eenmaal ’s avonds! Dit om zoveel mogelijk leden te kunnen laten spelen ’s avonds. Als er na jouw speeltijd niemand komt, mag je uiteraard doorspelen.
 • Activiteiten zoals: lessen, door-elkaar-speel-ochtenden en –avond, etcetera worden geblokt in de app.
 • Wees sociaal en houd je aan de afhangregels.
 • Het Installeren en gebruiken van de ClubApp
  Bij dit bericht zit weer de handleiding voor het installeren van de ClubApp op je telefoon of tablet. Klik hier voor deze uitgebreide handleiding. Mocht je er niet uit komen, kun je contact opnemen met Paul Simonis, ledenadministrateur@tvlindenholt.nl

Uiteraard evalueren we na een paar weken weer hoe een en ander verloopt.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur
Oktober 2020

19 & 20 september: Invitatietoernooi

Citeren

19 & 20 september

INVITATIETOERNOOI

’n Lid nodigt iemand uit om hem of haar kennis te laten maken met tennis.

Op zaterdag wordt er gespeeld van 15:00 – 20:00 uur
Tussentijds en aansluitend spelen we

OUD HOLLANDSE SPELLETJES

Op zondag starten we de dag om 10:30 uur gezellig
met ’n ontbijt en aansluitend wordt er tot
16.00 uur weer ’n balletje geslagen.

DOE MEE en schrijf je in via het inschrijfformulier. Dat vind je in het clubhuis en daar kun je  het in de brievenbus doen. Mocht je maar één dag kunnen meespelen….

Geen probleem!

De inschrijving sluit op 13 september.

Het inschrijfgeld is € 10,- inclusief ontbijt, zonder ontbijt € 5,-. Dit dient u vooraf over te maken aan: P.J. Aalders NL76INGB0005631442 onder vermelding van Invitatietoernooi