Verlichtingsreglement

1. De verlichting kan worden ontstoken, zodra dit door de beheerder of de daartoe aangewezen personen noodzakelijk wordt geacht.
2. De baanverlichting wordt ingeschakeld bij bezetting van minimaal één baan.
3. De verlichting gaat om 23:00 uur uit. De laatste afhangtijd is derhalve om 22:15 uur voor baan 1 t/m 7.
4. Indien de baanverlichting is gedoofd vanwege het ontbreken van voldoende spelers, kan deze pas weer worden ontstoken nadat 20 minuten zijn verstreken sinds het doven van deze verlichting.